WERYFIKACJA VIES

Sprawdź NIP swojego kontrahenta z Unii Europejskiej.

VIES – VAT Information Exchange System

SPRAWDŹ

 

Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) zaczęły funkcjonować nowe regulacje w zakresie opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podmioty dokonujące tych transakcji winny podać swym kontrahentom właściwy i ważny (zarejestrowany w unijnym systemie VIES – „VAT Information Exchange System”) – poprzedzony dwuliterowym kodem kraju, w którym został nadany – numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Podanie ważnego numeru kontrahenta nie jest co prawda obowiązkowe, jednak jest m.in. warunkiem koniecznym (choć niewystarczającym) do uznania prawa do zastosowania stawki VAT 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej oraz dla uniknięcia podwójnego opodatkowania (za granicą i po raz wtóry w kraju) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Sprawdzenia, czy podany nam numer jest ważny, możemy dokonać wchodząc do unijnego systemu VIES (przycisk „SPRAWDŹ” powyżej).

Po otwarciu strony VIES, wypełnieniu pól formularza i wciśnięciu przycisku „Weryfikuj” zostanie wyświetlona stosowna informacja. Komunikat, który otrzymamy należy wydrukować. Komunikat ten zawiera datę i godzinę sprawdzenia oraz stwierdzenie, że podany numer jest ważny (nieważny) i jest dowodem wystarczającym do uznania, że w dacie tej numer naszego kontrahenta był ważny (nieważny). Wydruk, o którym mowa wyżej, należy – dla celów dowodowych – dołączyć do dokumentacji danej (każdej !) transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Uwaga! Jeśli w formularzu VIES podamy również nasz własny NIP, to wyświetlona informacja (potwierdzenie) zawierała będzie unikalny numer – Identyfikator zapytania.

Jeżeli z komunikatu wynika że numer jest nieważny, to oznacza że omyłkowo podano nam numer błędny lub popełniony został błąd przy wprowadzaniu danych, albo też firma naszego kontrahenta już nie istnieje lub nie jest on już uprawnionym podatnikiem podatku od wartości dodanej. W tej sytuacji nie przysługują nam uprawnienia, o których mowa na wstępie, np. prawo do stawki VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

O potwierdzenie statusu kontrahenta można też zwrócić się do Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie, ul. Poznańska 46, 62-510 Konin, albo do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wnioskodawcy. Można to też uczynić telefonicznie pod numerami: 801 055 055 (dla telefonów stacjonarnych), 22 330 03 30 (dla telefonów komórkowych), 63 240 19 89 (faxem), albo pocztą elektroniczną na adres: numery.vat@mofnet.gov.pl .