PŁATNE PORADY PODATKOWE

Jeśli masz wątpliwości lub pytania dotyczące postępowania podatkowego, postępowania sądowo-administracyjnego, podatków dochodowych, VAT, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i opłaty skarbowej, podatków i opłat lokalnych, postaramy się wątpliwości te wyjaśnić.

By uzyskać odpowiedź na swoje pytanie, musisz je przesłać na adres elektroniczny doradcy. Ponieważ w podatkach nie ma głupich pytań ani prostych odpowiedzi, a tzw. „chadzanie na skróty” jest wielce ryzykowne, zadając pytanie przedstaw w sposób możliwie dokładny opis okoliczności faktycznych, których dotyczy Twoja wątpliwość. W przeciwnym wypadku odpowiedź obarczona może być błędem wynikającym z nieznajomości stanu faktycznego, za które to błędy doradca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami Regulaminu.