Począwszy od tych dat, nic nie będzie już takie jak dotychczas!!!

Wśród licznych zmian w systemie podatkowym, jakie przyniesie nowy 2018 rok, charakter zgoła rewolucyjny będą miały zmiany dotyczące mikroprzedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy są czynnymi podatnikami VAT.

Pierwsze z nich wchodzą w życie już 1 stycznia 2018 roku. Składają się na nie:

obowiązek prowadzenia ewidencji VAT przy użyciu komputera,

comiesięczny obowiązek przesyłania do KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) ewidencji VAT w postaci plików JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny VAT).

Drugie, obowiązujące od 1 lipca 2018 roku, to obowiązek przesyłania na żądanie organu podatkowego innych, niż rejestry VAT, zestawień i wyciągów z ksiąg podatkowych podatnika, również w formacie JPK; zakres żądanych informacji określi każdorazowo organ podatkowy.

 

Mikroprzedsiębiorca, to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro.

Oznacza to, że wzmiankowane obowiązki obejmą również każdego przedsiębiorcę niebędącego przedsiębiorcą małym, średnim lub dużym (ci ostatni obowiązki te już wykonują), czyli każdego przedsiębiorcę, nawet tego najmniejszego (np. jednoosobowego), jeśli tylko jest czynnym podatnikiem VAT. Szacuje się, że problem dotyczy około półtora miliona podatników w skali całego kraju.

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy użyciu komputera wynika z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, zaś obowiązek przesyłania plików JPK_VAT z art. 82 § 1b i art. 193a Ordynacji podatkowej.

Pliki JPK_VAT przesyłane muszą być bez wezwania za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (uwaga, obowiązek składania raportów JPK za okresy miesięczne dotyczy również podatników rozliczających VAT kwartalnie).

 

Niepokój podatników powinien też budzić wchodzący w życie 1 lipca 2018 r., a wynikający z art. 193a Ordynacji podatkowej,  obowiązek wysyłania na żądanie organu podatkowego całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formacie JPK. Te akurat pliki JPK nie będą przesyłane bez wezwania, ale każdy podatnik musi być do tego przygotowany, bowiem organ podatkowy może wystąpić z takim żądaniem w każdym czasie. Oznacza to, że od 1 lipca 2018 r. każdy podatnik musi dysponować odpowiednim oprogramowaniem i wiedzą pozwalającą na sporządzenie i wysłanie wymaganych plików JPK na żądanie organu podatkowego.

Jest jeszcze jeden problem. Z literalnej wykładni przepisu art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że organ podatkowy może zażądać tego od każdego podatnika prowadzącego księgi przy użyciu komputera. Zatem również może zażądać tego od podatnika niebędącego czynnym podatnikiem VAT i, w odróżnieniu od podatników VAT czynnych, w ogóle nieprzygotowanego do sporządzania i wysyłania plików JPK; wystarczy, że prowadzi księgi przy użyciu komputera.

 

Przepisy nie przewidują na razie obowiązku wysyłki JPK on-line (może to być inny nośnik informacji, np. płyta CD, pendrive, itp.). Ale ze względów praktycznych podstawową drogą wysyłki będzie Internet. Zwłaszcza, że fiskus udostępnił podatnikom portale i narzędzia pozwalające na realizację tego obowiązku on-line.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. praktycznie każdy podatnik będzie musiał dysponować komputerem i stosownym oprogramowaniem, dostępem do Internetu oraz wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na sprostanie nowym obowiązkom. Oczywiście każdy może skorzystać z usług doradcy podatkowego lub biura rachunkowego, które sporządzi i wyśle on-line w imieniu swoich klientów, zarówno pliki JPK_VAT, jak i inne pliki JPK zgodne z żądaniem organu podatkowego.

 

Opisanych obowiązków nie należy bagatelizować, bowiem niezłożenie lub nieterminowe złożenie informacji w systemie JPK zagrożone jest karą określoną w art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego – grzywnie do 120 stawek dziennych (przykładowo, w 2017 r. jest to, w zależności od okoliczności sprawy, od 666 zł do ok. 3,2 mln zł).

 

Jerzy Andrzej Tomczak

doradca podatkowy 05259