Pliki JPK – nowe obowiązki

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT, nawet ci najmniejsi,  zobowiązani będą do:

– prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej (do lamusa odchodzą ewidencje papierowe, prowadzone ręcznie);

– przesyłania tych ewidencji do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) drogą elektroniczną w formie  Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (tzw. JPK_VAT).

Uwaga! Pierwsza w 2018 r. wysyłka najpóźniej 25 lutego; kolejne pliki JPK­ wysyłane muszą być do 25. każdego następnego miesiąca, nawet wówczas gdy podatnik składa deklaracje VAT kwartalne.

Od 1 lipca 2018 r. zaś, podatnicy będą zobowiązani do przesyłania na żądanie organu podatkowego określające okres i zakres informacji, plików JPK zawierających inne ewidencje (np. księgi podatkowe, itp.).

Oznacza to, że praktycznie rzecz biorąc każdy podatnik będzie musiał używać do prowadzenia ewidencji podatkowych stosownych aplikacji komputerowych. Możliwe jest  również prowadzenie ewidencji przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, np. Excel, ale jest to rozwiązanie raczej dla hobbystów.

Wysyłka plików JPK

Wysyłka plików JPK może być realizowana  wprost z programów księgowych lub przy użyciu aplikacji dostępnej na portalu Ministerstwa Finansów. Do wysyłki konieczne jest posiadanie płatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (karta z chip`em) lub bezpłatnego profilu zaufanego e-PUAP. Wysyłka  w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji  składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1). Po zrealizowaniu wysyłki konieczne jest pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), które jest dowodem na to, że JPK (również deklaracja VAT-7/VAT-7K oraz pozostałe deklaracje) został złożony, co może być argumentem na wagę złota w ewentualnym sporze z organem podatkowym.

Nasza oferta

Opisana procedura wysyłki JPK, jak również samo prowadzenie ewidencji przy użyciu aplikacji komputerowych, może sprawiać kłopot wielu podatnikom. Dlatego oferujemy usługę prowadzenia ewidencji wraz z elektroniczną wysyłką plików JPK_VAT i JPK na żądanie organu, wysyłką deklaracji VAT-7/VAT-7K, wysyłkę deklaracji ZUS oraz innych deklaracji wymaganych przepisami prawa.

Oprogramowanie

Usługę realizujemy przy wykorzystaniu programu TaxPro firmy ADAD System (programu Płatnik ZUS w odniesieniu do obowiązków wynikających z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych) oraz kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Program TaxPro jest aktualizowany przez producenta na bieżąco, przy każdej (dość częstej) zmianie przepisów podatkowych. Program pozwala na archiwizowanie przez okres wymagany przepisami prawa wszystkich ewidencji podatkowych, deklaracji oraz pobranych poświadczeń UPO, naszych klientów.

Bezpieczeństwo danych

Dbamy o bezpieczeństwo danych, dlatego zapasowe kopie bezpieczeństwa danych składowane są w odległym Data Center spełniającym rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, zaś transmisja danych do Data Center odbywa się przy wykorzystaniu protokołu sftp (transmisja szyfrowana).

Warunki współpracy

Jeśli zdecydujesz się na powierzenie nam prowadzenia swoich ewidencji, podpisujemy stosowną umowę, zawiadamiamy o tym fakcie Twój urząd skarbowy oraz składamy w urzędzie podpisane przez Ciebie pełnomocnictwo UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji elektronicznych). Nasza usługa obejmuje obsługę księgową, terminową wysyłkę JPK i deklaracji, oraz wszelkie czynności towarzyszące. W cenie ustalonej w umowie (bez dodatkowych opłat) zapewniamy również szeroko rozumiane doradztwo podatkowe.

Ochrona Twoich tajemnic

Firma prowadzona jest przez doradcę podatkowego, dlatego masz zapewnione najwyższe standardy dotyczące ochrony Twoich tajemnic biznesowych (i nie tylko).  Mianowicie, doradca podatkowy oraz jego pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, okoliczności oraz wiadomości związanych ze świadczeniem usług swoim klientom. W szczególności, ani doradca ani żaden z pracowników kancelarii doradcy, nie może być przesłuchiwany w sprawach swoich klientów przez policję ani prokuraturę. Policja ani prokuratura nie może też żądać wydania ani okazania dokumentów klientów kancelarii. Takie przesłuchanie albo okazanie dokumentów możliwe jest wyłącznie na podstawie prawomocnego postanowienia sądu zwalniającego doradcę z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Gwarancje

W pełni odpowiadamy za nasze działania (jesteśmy na rynku od 1991 r.). Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od potencjalnych szkód wyrządzonych naszym działaniem.

Jerzy Andrzej Tomczak
doradca podatkowy 05259